Naše aktivity

Danubius Gastro 2012

V dňoch 19. – 22. 01.2012 sa naša firma zúčastnila veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012, odkiaľ by sme Vám chceli priniesť niekoľko informácií. Táto výstava bola pre nás zaujímavá z niekoľkých dôvodov, a to nielen tým najpodstatnejším, čo je predstaviť naše portfólio výrobkov odbornej ale i širokej verejnosti, ale aj spustením nového webu a predstavením nového dizajnu našej firmy. Za takú čerešničku by sme mohli považovať získanie ocenenia DANUBIUS GASTRO za vystavovaný exponát konvektomat RATONAL SCC 101 WE.